Brak porozumienia między rodzicami

O istotnych sprawach dziecka rodzice powinni wspólnie decydować. Jeżeli porozumienie między rodzicami co do spraw związanych z dzieckiem nie jest możliwe lub gdy jedno z rodziców uniemożliwia decydowanie o sprawach ważnych dla dziecka, kwestie sporne może rozstrzygnąć sąd. Niezależnie również od tego, czy dziecko pochodzi z małżeństwa czy nie, władza rodzicielska nad dzieckiem przysługuje obojgu rodzicom. Skorzystaj z usługi najlepsi adwokaci w Warszawie, a dowiesz się o wiele więcej.

Kto powinien decydować ?

Każdy z rodziców może napisać do sądu wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka. Wniosek należy złożyć do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy a w przypadku braku miejsca zamieszkania, w miejscu jego pobytu. Jeśli jesteś wnioskodawcą skorzystaj z usługi najlepsi adwokaci w warszawie. Do spraw, które stanowić mogą podstawę złożenia wniosku o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka zaliczyć można, na przykład.: zmianę imienia dziecka, zmianę nazwiska dziecka, wyjazd dziecka za granicę, wyjazd na wakacje, sposób wychowania dziecka, zajęcia na które dziecko będzie uczęszczać, szkoła w której będzie się uczyć, wystąpienie z wnioskiem o wydanie paszportu dziecku i tak dalej. Uzasadniając ten wniosek należy podać okoliczności faktyczne i dowody na ich poparcie. Do wniosku należy dołączyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (jeśli dziecko nie pochodzi ze związku małżeńskiego należy załączyć zupełny odpis aktu urodzenia dziecka), jeśli został zawarty związek małżeński to również odpis skrócony aktu małżeństwa.

Skorzystaj z usługi najlepsi adwokaci w warszawie jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat. Sąd może zarządzić przeprowadzenie przez kuratora sądowego wywiadu środowiskowego w celu ustalenia warunków, w jakich żyją rodzice dziecka. Wtedy przepytani zostaną sąsiedzi, najbliższa rodzina i tak dalej. Wywiad środowiskowy zazwyczaj przeprowadzają pracownicy socjalni, którzy wypytują o sytuacje właśnie ludzi z otoczenia najbliższego.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii, Prawo i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.