Zaburzenia integracji sensorycznej

Każdy z nas jest indywidualną istotą zmysłową, która przez całą dobę przetwarza napływające do niej bodźce. Integracja owych sygnałów ma wpływ na nasze postrzeganie świata, kształtuje naszą rzeczywistość i wpływa na nasze zachowania. Problem zaburzeń związanych z integracją sensoryczną dotyka nas wszystkich, w mniejszym bądź większym stopniu. Gdy dotyka w większym stopniu należy zastosować ćwiczenia sensoryczne. Z pewnością każdy z nas znalazłby w swoim otoczeniu dziecko niezdarne, nadpobudliwe, mające problemy z nauką czy też dziecko autystyczne.

Pomocne mogą się okazać dla takich dzieci ćwiczenia.

Nieprawidłowa integracja sensoryczna przejawia się tzw. dysfunkcjami, czyli zaburzeniami. Pojawiają się one, gdy układ nerwowy niewłaściwie organizuje bodźce zmysłowe. Dysfunkcje nie są związane z uszkodzeniem narządów zmysłów, np. z niedosłuchem czy krótkowzrocznością. Oczywiście, jeśli istnieją obawy dotyczące sprawności poszczególnych analizatorów, niezbędna jest konsultacja lekarska, a następnie terapia, w której będą wykorzystywane ćwiczenia sensoryczne. Dysfunkcje integracji sensorycznej dotyczą nieprawidłowości w zakresie przetwarzania bodźców sensorycznych w obrębie następujących systemów: czuciowego przedsionkowego, słuchowego, wzrokowego, węchowego i smakowego. Objawy dysfunkcji integracji sensorycznej najczęściej mają różne objawy.

Mogą występować pod różnorodną postacią. Może być to wzmożona wrażliwość na bodźce, ale może to być też niska wrażliwość na bodźce pochodzące z otoczenia. Wtedy stosuje się ćwiczenia sensoryczne pod kontrolą terapeuty. Dysfunkcje te mogą być rozpoznawane u dzieci w normie intelektualnej z trudnościami w uczeniu się, z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, autyzmem, nadpobudliwością psychoruchową, mózgowym porażeniem. Ich nasilenie jest różne, od lekkiego do znacznego. Dysfunkcje integracji sensorycznej wpływają na uczenie się, zachowanie i rozwój społeczno-emocjonalny dziecka. Mogą być przyczyna niesprawiedliwego osądu, ze dziecko takie jest mało bystre, nie chce się uczyć i jest bardzo leniwe.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii, Nauka i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.